SENSOMOTORYKA

Diagnoza i terapia sensomotoryczna  przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji.


Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.

Na diagnozę i terapię można zgłaszać dzieci:

  • z trudnościami w nauce

  • z niewłaściwą koordynacją ciała oraz precyzją ruchów

  • z niewłaściwą postawą ciała

  • niezgrabnością ruchową

  • problemami grafomotorycznymi.


 
  • Facebook

©2020 by MindFit. Proudly created with Wix.com