METODY TERAPII

Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego dziecka:

Image by Alireza Attari

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci (od 6 roku życia), młodzieży i osób dorosłych, u których występują specyficzne trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Stosowana jest także w terapii zaburzeń percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi i pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Image by Kristin Brown

Metoda przeznaczona jest dla dzieci przedszkolnych jako przygotowanie do pisania i czytania, jak też dla dzieci klas początkowych wykazujących trudności w czytaniu czy pisaniu (z zaburzeniami funkcji percepcyjno- motorycznych).

Kids Painting

Diagnoza i terapia sensomotoryczna przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Jest stosowana w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji.

 
  • Facebook

©2020 by MindFit. Proudly created with Wix.com