METODA WARNKEGO

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci (od 6 roku życia), młodzieży i osób dorosłych, u których występują specyficzne trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Stosowana jest także w terapii zaburzeń percepcji wzrokowej i słuchowej, koncentracji uwagi i pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Diagnoza prowadzona Metodą Warnkego, dzięki wykorzystaniu aparatury medycznej, umożliwia szczegółowe określenie problemów w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym (mózg) oraz sprawdzenie czy analizatory wzrokowy i słuchowy działają prawidłowo.

Na podstawie wyniku przeprowadzonej diagnozy opracowywany jest program terapii, tzw. program treningowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening funkcji podstawowych prowadzony jest  za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal.  W sposób podobny do gry pacjent ćwiczy 8 funkcji podstawowych.

W celu dalszej poprawy współpracy między półkulami mózgowymi oraz lepszej automatyzacji stosowany jest

trening lateralny, w trakcie którego pacjent słyszy w słuchawkach dwa różne głosy dobiegające z dwóch różnych kierunków. Dodatkowo głosy te ciągle zmieniają swoją lokalizację i natężenie. Trening lateralny wspomaga koordynację półkul mózgowych poprzez usprawnianie ciała modzelowatego, które stanowi „drogę komunikacyjną” między półkulami.

 
  • Facebook

©2020 by MindFit. Proudly created with Wix.com